A www.melanomamobil.hu weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) a H Derma Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti, amely Weboldalon elérhető szolgáltatás használatával vagy a Weboldal bármely oldalának megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket.

Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a Weboldalt!

Felelősség:

A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a Weboldalon közölt valamennyi információ napra kész legyen a Weboldal meglátogatásának időpontjában. A Szolgáltató ugyanakkor sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal felelősséget a jelen Weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy külön értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a Weboldalt megszüntesse vagy a Weboldalon közölt információkat részben vagy egészben törölje.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért. A www.melanomamobil.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A Szolgáltató fenntartja magának a Weboldalon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát.

Más weboldalra mutató hivatkozások:

A Weboldal egyes részein találhatók olyan hivatkozások, amelyek más olyan weboldalakra mutatnak, amelyek érdekelhetik a felhasználót. A linkekre kattintva, a felhasználó elhagyja a Szolgáltató Weboldalát. A Szolgáltatónak nincsen befolyása ezen weboldalak jelenlegi vagy jövőbeni tartalmát illetően, mivel ezek egy harmadik fél ellenőrzése alatt állnak. A Szolgáltató ezért nem vállal felelősséget a harmadik fél weboldalainak tartalmáért, ezért az ilyen weboldalak használata a felhasználó saját felelősségi körébe tartozik.

Felhasználás

A Weboldalon található tartalmak és információk felhasználása kizárólag tájékoztató, nem kereskedelmi célból engedélyezett; nem tölthető le, nem másolható, nem módosítható; nem tehető közzé, nem forgalmazható, és nem használható kereskedelmi célból; kivétel azok a tartalmak, amelyek meghatározott célra tölthetők le.

A felhasználónak jogában áll a Weboldal egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve hogy ezt kizárólag tájékoztató jelleggel teszi. A felhasználó által készített valamennyi másolatnak tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot:

„© H Derma Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Minden jog fenntartva”.

A felhasználó minden alkalommal köteles az oldalt, illetve a nyújtott szolgáltatásokat törvényes és etikus módon használni. A felhasználó nem jogosult olyan mechanizmusok, szoftverek, vagy egyéb módszerek használatára, amelyek kárt, vagy zavart okozhatnak a weboldalon. Ez minden szándékos cselekedetre érvényes, amelynek eredményeként kár keletkezhet a Weboldalon, például aránytalanul megterheli a honlap technikai infrastruktúráját.

Szellemi Alkotásokkal kapcsolatos jogok

A Szolgáltató weboldalai, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve a Weboldal felületeinek elrendezése szerzői jogi védelem alatt állnak. A Szolgáltató által bejegyzett bizonyos nevek, márkák, és logók védjegyoltalom alatt állnak. Azoknak – a releváns jogszabályok által megengedett mértéket meghaladó– bármilyen formában történő felhasználása, illetve hasznosítása kizárólag a Szolgáltató kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Szolgáltató fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Szolgáltató minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fel kíván lépni.

Az Adatkezelési Szabályzat a Weboldalon megosztott és a Szolgáltató által kezelt valamennyi személyes adatra vonatkozik. Erről bővebben az itt elérhető Adatkezelési Szabályzatunkban tájékozódhat.

Hatályos: 2021. október 22. napjától.